Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://regroad.simpleflow.hu weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Neve: Flow-Wolf Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Flow-Wolf Kft.)
Elérhetősége: info@simpleflow.hu
Képviselő neve: Farkas Dániel ügyvezető
Hivatalos levelezési cím: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15. III. em. 35.
Adatkezelő honlapjának címe: https://regroad.simpleflow.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-920694

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 30 487 5352)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítás, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásainkról az érdeklődőknek, leendő partnereinknek telefonon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a híváslistában 1 hónapig tárolódnak a telefonszámok.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@simpleflow.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. Egyszeri hívásokat nem rendelünk névhez. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN

Az e-mailen küldött üzenetek minden esetben az info@simpleflow.hu e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, tájékoztatás nyújtása elektronikus levélben a szolgáltatásaink iránt érdeklődőknek, leendő partnereinknek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@simpleflow.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

REGISZTRÁCIÓ A HONLAP BELSŐ FELÜLETÉRE (szolgáltatásunk megrendelése)

Adatkezelés célja: Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, belső, zárt felület biztosítása a megrendelőknek. A regisztrációt követően küldünk egy ellenőrző e-mailt, amellyel a megrendelőink megerősíthetik a regisztrációt.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Szolgáltatásainkat magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások vehetik igénybe. A regisztráció során megismerjük az egyéni vállalkozók nevét. A név szerződő partnerünk azonosítását teszi lehetővé.
 • A regisztrációkor kötelező megadni az e-mail címet, amelyre az ellenőrző üzenetet küldjük és amellyel a szolgáltatás igénybevétele során a belépés lehetséges a belső, zárt felületre.
 • Fentieken kívül kérjük megadni a kapcsolattartó nevét és azt a telefonszámot, amelyen a kapcsolattartó személyt a szolgáltatásunkkal összefüggésben felkereshetjük.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • ha a regisztrációt megerősítő e-mailre nem érkezik reakció 36 órán belül, az adatok automatikusan törlődnek a rendszerből.
 • A felhasználók a cég törlése gombbal törölhetik a regisztrációjukat, ebben az esetben minden adatukat, így a feltöltött dokumentumokat is törlik.
 • A szerződés megszűnése esetén a szolgáltatás részben korlátozásra kerül. Új dokumentumot nem lehet feltölteni, egy éven keresztül a felhasználó a korábban feltöltött dokumentumokat megtekintheti, letöltheti, törölheti. Egy év elteltével törlésre kerül a teljes regisztráció.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

BELÉPÉS A BELSŐ FELÜLETÉRE ÉS JELSZÓ HELYREÁLLÍTÁS

Adatkezelés célja: Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, belső, zárt felület biztosítása a megrendelőknek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • E-mail cím – a regisztrációkor megadott e-mail címmel lehetséges a belépés, erre az e-mail címre küld segítséget a rendszer, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát.
 • Jelszó – a biztonságos belépést biztosítja. A jelszót az adatkezelő nem ismeri meg.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a link, amely a jelszóhelyreállítást segíti, a jelszóhelyreállításig, de legfeljebb 24 órán keresztül érvényes. Ezt követően automatikusan törlődik a rendszerből.

Az e-mail cím megadása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (ha partnerünk e-mailen is kéri a számla kiküldését).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a könyvelőnk megismeri valamennyi számlánk adattartalmát. A számlázáshoz felhő alapú szoftvert használunk, amelynek a felületén a kiállított számláink megőrzésre kerülnek a jogszabályban előírt adatkezelési időtartamig.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kiállított számlákat elektronikus úton továbbítjuk a könyvelőnk felé, miután pdf-ként lementettük ezeket. Az üzenetek és a pdf mellékletek, valamint a számlázó programban a számlák másolatai a számla kiállításának évében és további nyolc évig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

SZOLGÁLTATÁSUNK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – fizetés átutalással

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • átutalás esetén: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat papír alapon őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően).

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Adatkezelés célja: Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név.

A személyes adatok forrása: minden esetben a feliratkozó bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja ha a „leiratkozom” gombra kattint, amelyet minden hírlevél végén elhelyezünk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: szerverünk teljes tartalma, beleértve valamennyi személyes adatkategóriát, amelyet fent felsoroltunk (név, e-mail címe, telefonszáma, üzenetei, kapcsolattartók adatai, számlázási adatok és a szerződéses partnereink által a saját felületükre feltöltött dokumentumok).

A személyes adatok forrása: saját szerverünk.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a feltöltött file-ok óránként kerülnek mentésre és törlésre. Az adatbázis naponta kerül mentésre, és havonta kerül törlésre a korábbi mentés.

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk

CLOUDFLARE (szolgáltató: cloudflare.com; típusa: http; forrás: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies)

A sütik használatának az oka: kényelmi sütik, az oldal gyorsabb betöltését érhetjük el a használatukkal, nem kötelező elfogadni a használatukat).

Cookie neve Cookie leírása és célja Mennyi ideig tárolódik az eszközön?
_cfduid A cfduid sütit az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. 1 év
_cflb Amikor engedélyezi a munkamenet affinitását a Cloudflare Load Balancer segítségével, a Cloudflare egy _cflb cookie-t állít be egyedi értékkel az első válaszban a kérelmező ügyféllel. A Cloudflare a jövőbeli kéréseket ugyanarra az eredetre továbbítja, optimalizálva a hálózati erőforrások felhasználását. Feladatátvétel esetén a Cloudflare új _cflb cookie-t állít be a jövőbeli kérelmeknek a feladatátvételi készletbe irányításához. Ameddig a böngésző nyitva van
_cf_bm A _cf_bm cookie támogatja a Cloudflare Bot Management szolgáltatást azáltal, hogy kezeli a bejövő forgalmat, amely megfelel a robotokhoz társított feltételeknek. A süti nem gyűjt semmilyen személyes adatot, és minden összegyűjtött információ egyirányú titkosításnak van kitéve. Ez a titkosított fájl tartalmazza a Cloudflare szabadalmaztatott bot pontját, és segít kezelni a bejövő forgalmat, amely megfelel a meghatározott kritériumoknak. Ameddig a böngésző nyitva van / max 30 perc

GOOGLE ANALYTICS (szolgáltató: google.com; típusa: http; forrás: https://policies.google.com/privacy)

A sütik használatának oka: google bejelentkezés, kártyás fizetés.

Cookie neve Cookie leírása és célja Mennyi ideig tárolódik az eszközön?
1P_JAR Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. 1év
ANID Ezeket a sütiket a Google arra használja, hogy a hiredetéseket vonzobbá tegye a felhasználók számára. 10 év
CONSENT Ezeket a sütiket a Google Maps alkalmazza és használja. 10 év
NID Egy egyedi azonosítót készít, amely a visszatérő látogatókat méri. Ezzel pedig pontosan képes célzott hirdetéseket megjeleníteni a felhasználónak. 6 hónap
OGPC Google által használt süti, melynek célja, hogy érdeklődési körnek megfelelő hirdetéseket jelenítésen meg a felhasználónak. Emellett korlátozzák a hirdetések megjelenésének számát, és segítenek mérni egy-egy hirdetési kampány hatékonyságát. Általában reklámhálózatok helyezik el a weboldalakon az üzemeltetők engedélyével. 1 hónap

MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

BlazeArts Kft.
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
https://www.forpsi.hu/
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.forpsi.hu/ForpsiHU/media/Forpsi/Documents/tc-files/Adatvedelmi-szabalyzat.pdf
Ellátott tevékenység: e-mail szolgáltatás.

Magic-Number Kft.
1043 Budapest, Dugonics utca 11. 1/27.
vargazoltan@magicnumber.hu
http://magic-number.hu/
Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.
https://www.innvoice.hu/
hello@innvoice.hu
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.innvoice.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
Ellátott tevékenység: számlázáshoz felület biztosítása.

CIB Bank Zrt.
cib@cib.hu
https://www.cib.hu/
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/adatvedelmi_szabalyzat_180525_0524.pdf&type=related
Ellátott tevékenység: elektronikus banki felület biztosítása, havi bankszámlakivonatok előállítása.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődök a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

  Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

 2. Helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy rendelkezési joguk korlátlan a felületen. Önállóan módosíthatják a rögzített személyes adataikat.

 3. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

  Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

  Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

  A törléshez való jogot az érintettek önállóan is gyakorolhatják, a profiljuk törlésével.

 4. Személyes adatok korlátozásához való jog

  Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

  Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

  Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

  Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

  Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 6. Adathordozhatóság

  Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@simpleflow.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségeik: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu;ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. március 31-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2020. 08. 11.